Volčanska pražupnija in prva omemba Volč

Pražupnija v Volčah, matična cerkev celotnega Gornjega Posočja in tudi Tolminskega, je sodila v vplivno območje Čedada, njen prvotni sedež pa je predstavljala cerkev sv. Danijela. Domneva se, da je bila ustanovljena v 10. stoletju, prva pisna sled iz leta 1015 pa kaže, da je bila v tem času že globoko ukoreninjena, saj je v tem letu oglejski patriarh Janez IV. proštu in kanonikom sv. Štefana v Čedadu med drugim že podelil desetino župnije Volče »plebe quae vocatur Walzana«. Istočasno gre za najstarejši historični zapis na Tolminskem, Walzana, kar je latinski zapis starejše slovenske oblike Volčane. Obstoječe krajevno ime je skrčena oblika, pri čemer pa ni znano, ali izhaja iz osebnega imena Volk ali iz občega imena volk.

Župnija se omenja tudi v buli iz leta 1192, in sicer kot »ecclesia de Volzana cun capellis suis«, kar potrjuje, da je že tedaj imela pod seboj podružnice.

1000-letnica prve omembe Volč bo postregla z nizom dogodkov, ki so te kraje zaznamovali skozi zgodovino:  program 1000 let Volčan

     Utrinke posameznih dogodkov si lahko ogledate v fotogalerijah.

 

Oznake: 
Naši kraji skozi čas