ČIŠČENJE SPREHAJALNE POTI VOLČE - MODREJCE PO BUČENICI