Muzej na prostem Kolovrat

Če iz vasi Volče sledimo oznakam za Solarije, nas le-te pripeljejo do muzeja na prostem Kolovrat, ki je del poti miru. Tu je v času prve svetovne vojne italijanska vojska zgradila obsežen sistem, tretjo obrambno črto, ki obsega poveljniška in opazovalna mesta, mitralješke in topniške položaje, kaverne ter mrežo strelskih jarkov, po katerih se lahko sprehodimo. Osnovni podatki so na voljo na informacijski tabli, za voden ogled pa se morate zglasiti na Fundaciji Poti miru.

Dostop je možen tudi iz vasi Idrsko, mimo Livka in Livških Raven ter iz italijanske strani.

 

Oznake: 
Priporočamo ogled