Mengore - pot miru

Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne obsega celotno pobočje Mengor (453 m), hriba, ki se vzpenja nad vasjo Kozaršče. Preko območja je potekala prva frontna linija Soške fronte. Območje Mengor je urejeno v muzej na prostem, del poti miru, ki je vzpostavil krožno pot mimo ohranjenih in deloma očiščenih ter obnovljenih ostalin – jarkov, kavern, spominskih obeležij, ostankov kamnitih zidov barak, vodohrama in spomenika na nekdanjem avstroogerskem vojaškem pokopališču. Dostop je mogoč iz Volč, Kozaršč, Modrejc in prevala Poljance nad vasjo Kozaršče, kjer je urejen tudi večji parkirni prostor z informacijsko tablo.

 

 

 

 

Vrh Mengor krasi najstarejša božjepotna cerkev na Tolminskem, cerkev Marijinega imena, kjer so se po ustnem izročilu zbirali tudi tolminski puntarji.

 

Oznake: 
Priporočamo ogled