Kužno znamenje v Volčah

V jedru vasi Volče, ob zahodnem cestnem robu stoji nad izvirom studenca kamnito gotsko kužno znamenje, ki ga prištevajo med najlepša znamenja na Slovenskem. Nastalo naj bi v zadnji četrtini 15. stoletja, po epidemiji kuge, ki je v teh krajih terjala veliko življenj. Znamenje s hišastim zaključkom na štirih straneh krasijo nabožni reliefni motivi: Kristusovo vstajenje, križanje z Marijo in Janezom, sedeča Marija z Jezusom v naročju in stoječa svetniška figura (ikonografsko nerešljiva). Vklesana letnica 1588 naj bi označevala letnico njegove prve restavracije. Znamenje je bilo v letu 1990 razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zob čas mu ne prizanaša, z namenom zaščite potekajo pogovori o njegovi premestitvi in namestitvi replike. 

Oznake: 
Priporočamo ogled