Kapelica sv. Florijana v Volčah

Kapelica stoji v križišču ob poti k cerkvi sv. Lenarta. V kapelico vodijo tri kamnite stopnice. Niša z menzo in kipom sv. Florijana je odprta na tri strani z arkadnimi loki na štirih stebričih. Zaključena je s trikotniškim čelom z vzidano glavico. Dvokapna streha ima nastavek za križ datiran 1878. Kapelica je bila v letu 1990 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Po ustnem izročilu naj bi bila kapelica sezidna na mestu, kjer je so ob požaru Volč uspeli ogenj zaustaviti. Ob isti priliki naj bi bilo v zahvalo postavljeno tudi znamenje s podobo sv. Florijana na fasadi bližnje hiše.

 

 

Oznake: 
Priporočamo ogled