Cerkev sv. Lenarta v Volčah

Severozahodno nad vasjo Volče stoji župnijska cerkev, posvečena sv. Lenartu, opatu, zavetniku jetnikov in priprošnjiku živinorejcev. Po odobritvi njene zidave (1687) je bila večina del dokončana v letu 1695, ko so v njej že začeli opravljati obrede, posvečena pa je bila leta 1720. Med prvo svetovno vojno je bila cerkev porušena, postopoma so jo obnavljali in jo prenovljeno, preorientirano in preoblikovano v enoladijsko cerkev s kapelama, blagoslovili leta 1927. Oltarna slika sv. Lenarta je delo J. Tavčarja iz Idrije (1877), poslikava prezbiterija pa Toneta in Mare Kralj (1927). 

Oznake: 
Priporočamo ogled