OPOMNIK: PONOVNA JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN

Ponovna javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05) bo dne 1. julija 2015 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Volče, Volče 25. Celotno besedilo javnega naznanila je dostopno na oglasni deski.