Kulturno društvo Cerkveni pevski zbor Župnije Volče

V začetku prejšnjega stoletja, za časa župnika Alojza Kodermaca so Volče dobile prvega organista Andreja Majnika, ki se je osnov glasbe učil pri skladatelju Ivanu Laharnarju na Šentviški planoti. Ob nedeljah so orgle v cerkvi zazvenele kar trikrat, domači organist pa je rad kar sam povzdignil svoj glas in pel latinske pesmi. Kmalu je ustanovil tudi zbor. Pa ne le enega. V kratkem času so Volče imele moški, ženski ter otroški zbor in celo tamburaški orkester. Srečevali so se v Pevskem in bralnem društvu. Žal so Italijani leta 1920 prepovedali slovensko petje in društvo ukinili, ljudje pa so se vseeno skrivaj sestajali in gojili slovensko kulturo. Pri tem jih je močno spodbujal gospod Kodermac, ponosen duhovnik in goreč narodnjak, ki se je Italijanom upiral, češ da ne zna italijansko.

Tudi med 2. svetovno vojno petje v Volčah ni zamrlo. V zboru so sodelovale le ženske, po vojni pa so se jim spet pridružili moški in od tedaj mešani zbor v Volčah neprekinjeno deluje. Andrej Majnik je zbor vodil do leta 1973. Njegovo delo je prevzela Mimica Fon. Zbor je širil svoj repertoar tako na cerkvenem kot tudi na posvetnem področju. Pod vodstvom sedanje zborovodkinje Erike Bizjak zbor še naprej bogati praznična in nedeljska bogoslužja, radi pa zapojejo tudi kakšno ljudsko in domoljubno.

Od leta 2010 je zbor registriran kot društvo in trenutno šteje 30 aktivnih članov. Vadijo enkrat tedensko v župnijskih prostorih. Želijo si, da bi petje v Volčah še naprej odmevalo, zato medse vabijo nove člane. Najbolj so seveda dobrodošli moški glasovi, ki jih je, na žalost, vedno manj.cerkveni pevski zbor (foto Jože Jurman)

 

Podatki o društvu:

Kulturno društvo Cerkveni pevski zbor Župnije Volče, Čiginj 5a, 5220 Tolmin

Predsednik: Aleksander Lužnik

Tel.: 031 544 970

E-naslov: aleksander.luznik@amis.net

Oznake: 
Življenje sooblikujejo