Športno kulturno društvo Uče

Športno kulturno društvo Uče ali krajše ŠKD Uče je društvo, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2013 na pobudo mladih Volčanov, z namenom popestriti športno in kulturno dogajanje v Volčah. Njihova želja je povezovanje krajanov vseh generacij skozi organizacijo zabavnih prireditev in obujanje že pozabljenih običajev. Člani društva so predvsem mladi, z željo po medgeneracijskem povezovanju pa medse sprejemajo prav vse, ki jim ni vseeno za Volče. Društvo si poleg uresničitve osnovnih ciljev prizadeva tudi za sodelovanje z drugimi društvi, tako domačimi kot tujimi.

S prvimi aktivnostmi je društvo začelo decembra 2013 in organiziralo prve družabne dogodke, ki so bili med krajani zelo dobro sprejeti. Tudi v prihodnosti je vizija društva predvsem organizacija različnih dogodkov, ki bodo prispevali k bogatenju športnega in kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

Na pobudo Krajevne skupnosti Volče je društvo v letu 2015 prevzelo upravljanje športnega igrišča v Volčah. Društvo se bo trudilo, da bodo površine primerno vzdrževane in hkrati dobro izkoriščene. Z željo po oživitvi oziroma širjenju športne kulture med krajani vsako leto pripravljajo izbor različnih aktivnosti in tečajev. Njihov cilj je širiti ponudbo športnih aktivnosti in kakovostnih vadb za krajane in s tem omogočati kakovostno preživljanje prostega časa.

Kulturni program ŠKD Uče oblikujejo manjši dogodki, kot npr. jesensko vaško druženje »Buče, kostanj, vino – sigurno nam bo fino!«, Novoletna tombola, dobrodelne akcije, potopisna predavanja, kresovanje idr. Radi verjamejo, da so ti dogodki skromna, a poživljajoča dopolnitev kulturnega programa v Volčah, ki ga s kvalitetnimi vsebinami oblikujejo druga delujoča društva krajevne skupnosti.

 

Podatki o društvu:

Športno kulturno društvo Uče, Volče 25, 5220 Tolmin

Predsednica: Tea Florjančič

E-naslov: skdvolce@gmail.com

Spletna stran: http://www.skduce.si

FB: Športno kulturno društvo UČE

Oznake: 
Življenje sooblikujejo